Wygraj odpicowanego Ursusa 1204 DE LUXE

Sponsor konkursu

Partnerzy konkursu

Relacja z remontu

Zobacz wszystkie filmy na kanale topagrar Polska

Nagroda w konkursie

Nagroda w konkursie to odpicowany Ursus 1204 DE LUXE!
Jego szacowana wartość po skończonym remoncie będzie wynosić około 80 tys. zł.

Planowany remont ursusa de luxe 1204 to:

Odpowiedz na pytania i weź udział w konkursie

Pozostańmy w kontakcie.
Chętnie poinformujemy Cię o podobnych konkursach, usługach/produktach adresowanych do branży rolniczej. Przekaz dostosujemy do Twoich potrzeb w oparciu o dane o twojej działalności przekazane nam teraz i/lub w kolejnych kontaktach. Czasem zapytamy o opinię na temat naszej oferty i dostarczanych Tobie treści. Zawsze masz prawo do sprzeciwu w tym zakresie.
* Zakreślenie pola oznacza zgodę na przekaz profilowanych treści marketingowych i handlowych, zawsze możesz ją cofnąć.

Zgadzam się na przekazywanie mi profilowanych informacji marketingowych i handlowych przez PWR dotyczących ofert PWR, spółki powiązanej AgriContact Sp. z o.o. i ich partnerów poprzez

Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o (PWR), ul. Metalowa 5, 60-118 Poznań to Administrator Twoich danych osobowych. Przekazane PWR dane nie podlegają automatycznym decyzjom niosącym skutki prawne dla podmiotów danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne, by uczestniczyć w konkursie. Cele i podstawy przetwarzania danych (art.6 ust.1 lit.f,c,a RODO): (1) realizacja uzasadnionego interesu PWR, który jest organizacja konkursu, zbieranie opinii o usługach i dostarczanych treściach; przekaz profilowanych treści marketingowych i handlowych pocztą tradycyjną lub poprzez sms, mms, telefon, e-mail wg. udzielonych zgód; zabezpieczenie roszczeń, (2) realizacja obowiązków prawnych: wydanie nagrody, (3) przekaz marketingowy, przetwarzanie wizerunku i danych Uczestników konkursu na podstawie odrębnej zgody. Czas przetwarzania: przez czas realizacji danego celu, do przedawnienia roszczeń, odwołania zgody lub złożenia sprzeciwu Odbiorcy danych: firmy świadczące usługi hostingowe, pocztowe, telekomunikacyjne, finansowe i podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa. Prawa osób, których dane przetwarzamy: zależnie od celu, to prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu, przenoszenia danych, prawo żądania ich usunięcia, odwołania zgody. W chwili stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych prawo złożenia skargi do Prezesa UODO, ul. Stawki 2 w Warszawie. Kontakt z PWR: tel. 61 869 06 30, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: daneosobowe@pwr.agro.pl, więcej informacji w Polityce Prywatności